Fernisering med Judith Langergaard 28-2-2023

Judith Langergaard og nogle af hendes værker

Den 28. februar 2023 havde vi fernisering på Judith Langergaards malerier og keramik. Til trods for, at vi for en uge siden havde generalforsamling var der et pænt fremmøde.

Judith Langergaard fortalte om sin uddannelse som keramiker på Kolding kunsthåndværkerskole og i malerkunst på den Fynske malerskole. I keramikken udfolder hun sig både med klassiske former og i mere
surrealistiske ting, f.eks figurer der lægger sig på kanten af en skål. Hun anvender både mønstre der er præget ind i leret og i relieffer på overfladen af leret. Alt er gennemført med stor håndværksmæssig kunnen.

På fotos herover og herunder kan man bl.a. se nogle af de værker som kunstforeningen købte.

Judith Langergaard, keramik

Esther Langergaard, pastel med valmuer
Af invitationen fremgik det at kunstnerens mor, Esther Langergaard ville være til stede, men da hun er en dame på 92 år bosiddende i Vejle, opgav hun at komme, når det var et aftenarrangement.

Judith Langergaard fortalte at hendes mor havde tegnet og malet det meste af livet. Hun bruger oliekridt i sine fine blomstermotiver. Vi købte et enkelt af hendes værker, en pastel med valmuer.

Til sidst havde vi besøg af organist Claus Wilson og koret Fynsk Cantilena, som gav to numre til stor begejstring for de fremmødte.

Karen Margrethe

Claus Wilson og Fynsk CantilenaReferat fra generalforsamlingen 20-2-2023

Hans Toksvig, Karen Margrethe og bestyrelsen
Ordstyrer Hans Toksvig, formand Karen Margrethe Madsen og resten af bestyrelsen


Hans Toksvig var valgt som og varetog ordstyrerfunktionen på bedste vis.


Formandens årsberetning v/ Karen Margrethe Madsen:

Der var gennemgang af de opgaver bestyrelsen tager sig af i fælleskab, og de opgaver vi hver især varetager.
Bestyrelsen skiftes til at stå for udstillinger og ferniseringer.

Der rettes tak til Ellen Wilhelmsen for hjælp til praktiske opgaver, og tak til Jesper Hendze for opbygning og ajourføring af hjemmesiden.
Tak til vores annoncører og sponsorer.

Kunstforeningens medlemstal er på 61, hvilket stort set er uændret.
Der var til bortlodning indkøbt 15 kunstværker og til amerikansk lotteri var der 18 gevinster.
Der blev orienteret om de udstillinger, vi har haft i efteråret 2022, om vores indkøb af kunst og om de kommende udstillinger i foråret:
Judith Langergaard 28/2 2023
Jeppe Zabel 28/3 2023
Marco Brodde 2/5 2023

Henimod sommerferien påtænkes en lille børnefernisering med børn fra Menigheds børnehaven. 

Forsamlingen


Regnskab

Det reviderede årsregnskab var udleveret til medlemmerne.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette, og det blev vedtaget.
Revisor Peer Erlandsen og revisorsuppleant Gunhild Warming fortsætter i deres hverv det kommende år.
Der var i øvrigt ikke andre indkomne forslag hverken fra medlemmer eller bestyrelse.

Fastsættelse af næste års kontingent

Det blev vedtaget, at kommende års kontingent forbliver på 530 kr. til og med forår 2024.


Valg af bestyrelse

Kirsten Kræmer, der har været med i bestyrelsen de seneste ca. 9 år, har valgt at træde ud. Stor tak til Kirsten for indsatsen.
Steen Frantzen, suppleant de seneste to år, har også valgt at stoppe. Tak også til Steen.
Efter en vis betænkningstid, lykkedes det at få 2 medlemmer til at melde sig til at erstatte de to pladser i bestyrelsen.
Tak til Lone Eriksen og Arne Sørensen, der meldte sig.
Kagebordet

Eventuelt

Atter i år indkom der spontane ideer om, hvorledes vi kan konsolidere og gerne øge medlemstallet.
Medlemmer opfordres til at præsentere naboer, familie og venner for vores gode kunstforening. Alle er som sagt velkomne til vores ferniseringer uden at vi kræver medlemskab. 

Der indkom forslag om annoncering i den gratis lokalavis og f.eks. at ”reklamere” ved at lægge flyers ud i områdets daginstitutioner. Vi tænker videre.

Der indkom også forslag fra 2 medlemmer om kunstnere, der kunne være emner til kommende udstillinger.

Derudover tilbød medlem Inger Bergeon, der er præst i Odense valgmenighed, at vores forening kunne
komme på besøg i Valgmenighedskirken senere på året, hvor der indvies en stor glasmosaik af John Kørner.

Der vil komme info ud om dette, hvis det bliver en realitet. 

Afrunding

Hans Toksvig gennemgik de vanlige regler for bortlodning og der blev holdt en kaffepause, hvortil det sædvanlige flotte kagebord kunne nydes. Alle 300 lodder til Amerikansk lotteri blev solgt – og
bortlodningen blev gennemført til alles tilfredshed.


Præmier til det amerikanske lotteri
Præmier til det amerikanske lotteri

Judith Langergaard, keramiker og maler

Udstilling 28. februar til 27. marts 2023. Fernisering på åbningsdagen kl. 19-20, hvor kunstneren vil åbne udstillingen og fortælle om sin kunst.


Judith Langergaard: keramikskål

Judith Langergaard er uddannet keramiker fra Kolding Kunsthåndværkerskole og har gået på Den fynske Malerskole.
Instagram: @lakeramik 
Mobil: 29892456

Judith Langergaard
"Jeg har en passion for mennesket i interaktion med keramikken i en surrealistisk konstellation med et tvist af humor. Skålene har et mere skulpturelt udtryk, som fortæller sin egen lille historie om nærvær og nysgerrighed. I vaserne er der hentet inspiration fra naturens blomster og frøkapsler.

Jeg skærer i leret, så der fremkommer struktur med reliefvirkning og jeg bevæger mig mellem de sarte og lyse farver og de mere rustikke, alle med en glasur, der føles rart at røre ved.

Desuden arbejder jeg også med maleri. Fortrinsvis oliemaling - med hverdagsscener, stilleben og portrætter.

I mine stilleben skaber jeg en opstilling af hverdagsting i en komposition, som jeg finder spændende, og som fremmer farvernes indbyrdes spil. Jeg maler en stemning, nogle i de mørke farver, og andre i mere lyse og stærke farver."


Judith Langergaard: stilleben, maleri
Judith Langergaard: Stilleben, maleri

"Efter aftale med Kunstforeningen har jeg fået lov at præsentere min mor Esther Langergaard og lidt af hendes kunst.


Min mor Esther Langergaards billeder er fremstillet i oliekridt/pastel, og alle er stilleben af blomster. Esther har malet gennem det meste af sit 92-årige liv. Hendes speciale er afgjort oliekridt, her formår hun at få en sart og udtryksfuld virkning i billederne, som næsten kan forveksles med akvarel.

Esther vil også være til stede på ferniseringsaftenen."

Esther Langergaard: Blomsterpastel
Esther Langergaard: Blomsterpastel


Generalforsamling 20. februar 2023

Fredens Sogns Kunstforening afholder generalforsamling 

mandag den 20. februar 2023 kl. 19.00 i sognehuset Skibhusvej 162, Odense C


Generalforsamling 2023
Antallet af lodder, hvert enkelt medlem har, vil blive oplyst ved ankomsten til generalforsamlingen. Ved fravær kan kassereren give oplysning om antallet af lodder.

Medlemmerne deltager i lodtrækningen, hvis de er tilstede ved generalforsamlingen, eller hvis de inden generalforsamlingen har afleveret en skriftlig fuldmagt til kunstforeningens bestyrelse eller i kirkekontoret.

De indkøbte kunstværker til bortlodning kan frem til generalforsamlingen ses i sognehuset mandag til fredag kl 9-13:30.

En liste over værkerne findes her på hjemmesiden under Indkøbte værker.

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com