Referat fra generalforsamlingen 20-2-2023

Hans Toksvig, Karen Margrethe og bestyrelsen
Ordstyrer Hans Toksvig, formand Karen Margrethe Madsen og resten af bestyrelsen


Hans Toksvig var valgt som og varetog ordstyrerfunktionen på bedste vis.


Formandens årsberetning v/ Karen Margrethe Madsen:

Der var gennemgang af de opgaver bestyrelsen tager sig af i fælleskab, og de opgaver vi hver især varetager.
Bestyrelsen skiftes til at stå for udstillinger og ferniseringer.

Der rettes tak til Ellen Wilhelmsen for hjælp til praktiske opgaver, og tak til Jesper Hendze for opbygning og ajourføring af hjemmesiden.
Tak til vores annoncører og sponsorer.

Kunstforeningens medlemstal er på 61, hvilket stort set er uændret.
Der var til bortlodning indkøbt 15 kunstværker og til amerikansk lotteri var der 18 gevinster.
Der blev orienteret om de udstillinger, vi har haft i efteråret 2022, om vores indkøb af kunst og om de kommende udstillinger i foråret:
Judith Langergaard 28/2 2023
Jeppe Zabel 28/3 2023
Marco Brodde 2/5 2023

Henimod sommerferien påtænkes en lille børnefernisering med børn fra Menigheds børnehaven. 

Forsamlingen


Regnskab

Det reviderede årsregnskab var udleveret til medlemmerne.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette, og det blev vedtaget.
Revisor Peer Erlandsen og revisorsuppleant Gunhild Warming fortsætter i deres hverv det kommende år.
Der var i øvrigt ikke andre indkomne forslag hverken fra medlemmer eller bestyrelse.

Fastsættelse af næste års kontingent

Det blev vedtaget, at kommende års kontingent forbliver på 530 kr. til og med forår 2024.


Valg af bestyrelse

Kirsten Kræmer, der har været med i bestyrelsen de seneste ca. 9 år, har valgt at træde ud. Stor tak til Kirsten for indsatsen.
Steen Frantzen, suppleant de seneste to år, har også valgt at stoppe. Tak også til Steen.
Efter en vis betænkningstid, lykkedes det at få 2 medlemmer til at melde sig til at erstatte de to pladser i bestyrelsen.
Tak til Lone Eriksen og Arne Sørensen, der meldte sig.
Kagebordet

Eventuelt

Atter i år indkom der spontane ideer om, hvorledes vi kan konsolidere og gerne øge medlemstallet.
Medlemmer opfordres til at præsentere naboer, familie og venner for vores gode kunstforening. Alle er som sagt velkomne til vores ferniseringer uden at vi kræver medlemskab. 

Der indkom forslag om annoncering i den gratis lokalavis og f.eks. at ”reklamere” ved at lægge flyers ud i områdets daginstitutioner. Vi tænker videre.

Der indkom også forslag fra 2 medlemmer om kunstnere, der kunne være emner til kommende udstillinger.

Derudover tilbød medlem Inger Bergeon, der er præst i Odense valgmenighed, at vores forening kunne
komme på besøg i Valgmenighedskirken senere på året, hvor der indvies en stor glasmosaik af John Kørner.

Der vil komme info ud om dette, hvis det bliver en realitet. 

Afrunding

Hans Toksvig gennemgik de vanlige regler for bortlodning og der blev holdt en kaffepause, hvortil det sædvanlige flotte kagebord kunne nydes. Alle 300 lodder til Amerikansk lotteri blev solgt – og
bortlodningen blev gennemført til alles tilfredshed.


Præmier til det amerikanske lotteri
Præmier til det amerikanske lotteri

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com