Referat fra generalforsamlingen 2022

Mødedirigent Hans Toksvig og bestyrelsesmedlemmer Karen Margrethe og Kirsten
Mødedirigent Hans Toksvig og bestyrelsesmedlemmer Karen Margrethe Madsen og Kirsten Kræmer.
På væggen tre litografier af Maja Lisa Engelhardt, som var blandt de udloddede værker.


Hans Toksvig varetog ordstyrerhvervet på bedste vis. 

Der blev orienteret om de tre udstillinger, vi har haft, om vores øvrige indkøb af kunst og om de kommende udstillinger i foråret: 

Birgitte Lykke Madsen den 8. marts 2022

Arne og Magnus Møller (far og søn) den 19. april 2022

Ann-Vibeke Munter den 24. maj 2022

Maja Lisa Engelhardt har lovet at afholde et foredrag om kunst, når corona-restriktionerne er ovre, men pga. stor travlhed kan det først blive afviklet sidst på året.

Da Jørgen G. .Jørgensen er trådt ud af menighedsrådet, har vi fået Christian R. Larsen som ny kontaktperson. Kirsten Kræmer, Leif Vilhelmsen og Karen Margrethe Madsen var ikke på valg. Lone Busch og Bodil Gade Ravn blev genvalgt og ligeså Steen Frantzen som suppleant.Revisor Jan Ulrik ønskede ikke genvalg, men i stedet blev Peer Erlandsen valgt, og revisorsuppleant Gunhild Varming blev genvalgt.

 

Kunstforeningens medlemstal er på 62, hvilket er det samme som året før.

Under eventuelt var der en del debat om, hvordan vi kan få øget vores medlemstal. Nogen synes, at vi trænger til en mere spændende Facebook-profil, med lidt øget ”trafik” på siden. Et andet forslag gik på at afholde børneferniseringer f.eks med Menighedsbørnehaven.

Der blev gjort rede for tidligere tiltag, f.eks deltagelse i Open by Night, fællessang på havnen og andre steder, hvor vi har prøvet at gøre os synlige, men ikke med det store udbytte. Det er stadig mund til mund-metoden, der har vist sig mest effektiv, men bestyrelsen tager bestemt gerne imod forslag og ideer og vil gerne inddrage andre i at føre dem ud i livet.


Karen Margrethe

Jan Ulrik med lodtrækningshatten, bagerst Leif Vilhelmsen
Den afgående revisor Jan Ulrik varetog fortsat hvervet som bestyrer af den høje lodtrækningshat.
I baggrunden bestyrelsesmedlem Leif Vilhelmsen.
Generalforsamling mandag den 28. februar 2022

Generalforsamling 2022

Fredens Sogns Kunstforening afholder generalforsamling mandag den 28. februar kl. 19.00 i Sognehuset, Skibhusvej 162, Odense C.

Antallet af lodder, hvert enkelt medlem har, vil blive oplyst ved ankomsten til generalforsamlingen. Ved fravær kan kassereren give oplysning om antallet af lodder.

Medlemmerne deltager i lodtrækningen, hvis de er til stede ved generalforsamlingen, eller hvis de inden generalforsamlingen har afleveret en skriftlig fuldmagt til kunstforeningens bestyrelse eller i kirkekontoret.

De indkøbte kunstværker til bortlodning kan frem til generalforsamlingen ses i sognehuset mandag til fredag kl. 9-13:30.

En liste over de indkøbte værker kan også ses her.

Med venlig hilsen
Kunstforeningens bestyrelse

Fernisering med Kamilla Herskind 22.11.2021

Kamilla Herskind foran et af sine træsnit
Kamilla Herskind foran et af sine træsnit

Kamilla Herskind holdt et meget spændende oplæg til sin udstilling i sognehuset.

Kamilla Herskind arbejder med både oliemaling, kridt og træsnit. Hun er egentlig uddannet som skrædder, men har siden gennem en selvvalgt kunstnerisk løbebane ladet sig inspirere af forskellige kunstnere som Anne Krebs, Palle Rico Hjort, Søren Søndergaard og John Olsen.

Hun arbejder nu i et atelier i Rudkøbing, men har før det haft til huse i en campingvogn, som også rummede hendes arbejdsplads.

Der var stor spørgelyst fra deltagerne, og flere viste interesse for at købe hendes værker.

Kunstforeningen købte tre træsnit og en tegning.

Gæster ved ferniseringen 22.11.2021
Gæster ved ferniseringen 22.11.2021

Kamilla Herskind, billedkunstner

Udstilling i sognehuset 22. november til 22. december 2021. Fernisering på åbningsdagen kl. 19-20, hvor Kamilla Herskind vil åbne udstillingen og fortælle om sin kunst.

Kamilla Herskind, to mennesker


Kamilla Herskind, billedkunstner og beklædningshåndværker, født 1991.
”Jeg vil skabe noget smukt, før jeg dør” 

Kamilla Herskind vender tilbage til eksistensen i sit maleri. Med en forfinet og raffineret farveholdning bevæger Kamilla Herskind sig søgende igennem motivrækker fundet i natur, mennesker og stille liv. Hun ændrer vores fokus, vores blik. Hendes omdrejningspunkt er eksistensen og ved sin ukuelige bestræbelse på at skabe noget smukt, skabes en mening med tilværelsen, som videregives til beskueren.

Kamilla Herskind er i bevægelse, konstant udvikling, øjnene kniber sig sammen, søger nuancer, kontraster, lys, skygge, liv. Denne bevægelse og udvikling er ikke kun en naturlig udvikling i hendes praksis, det er som en spejling af hele den bevægelse, som grundlæggende for liv.

Udstillingen i Fredens Sogns Kunstforening er et møde mellem forskellige motivrækker fra Kamilla Herskinds univers, fælles for dem er en insisterende søgen efter essens.

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com