Referat fra generalforsamlingen 2022

Mødedirigent Hans Toksvig og bestyrelsesmedlemmer Karen Margrethe og Kirsten
Mødedirigent Hans Toksvig og bestyrelsesmedlemmer Karen Margrethe Madsen og Kirsten Kræmer.
På væggen tre litografier af Maja Lisa Engelhardt, som var blandt de udloddede værker.


Hans Toksvig varetog ordstyrerhvervet på bedste vis. 

Der blev orienteret om de tre udstillinger, vi har haft, om vores øvrige indkøb af kunst og om de kommende udstillinger i foråret: 

Birgitte Lykke Madsen den 8. marts 2022

Arne og Magnus Møller (far og søn) den 19. april 2022

Ann-Vibeke Munter den 24. maj 2022

Maja Lisa Engelhardt har lovet at afholde et foredrag om kunst, når corona-restriktionerne er ovre, men pga. stor travlhed kan det først blive afviklet sidst på året.

Da Jørgen G. .Jørgensen er trådt ud af menighedsrådet, har vi fået Christian R. Larsen som ny kontaktperson. Kirsten Kræmer, Leif Vilhelmsen og Karen Margrethe Madsen var ikke på valg. Lone Busch og Bodil Gade Ravn blev genvalgt og ligeså Steen Frantzen som suppleant.Revisor Jan Ulrik ønskede ikke genvalg, men i stedet blev Peer Erlandsen valgt, og revisorsuppleant Gunhild Varming blev genvalgt.

 

Kunstforeningens medlemstal er på 62, hvilket er det samme som året før.

Under eventuelt var der en del debat om, hvordan vi kan få øget vores medlemstal. Nogen synes, at vi trænger til en mere spændende Facebook-profil, med lidt øget ”trafik” på siden. Et andet forslag gik på at afholde børneferniseringer f.eks med Menighedsbørnehaven.

Der blev gjort rede for tidligere tiltag, f.eks deltagelse i Open by Night, fællessang på havnen og andre steder, hvor vi har prøvet at gøre os synlige, men ikke med det store udbytte. Det er stadig mund til mund-metoden, der har vist sig mest effektiv, men bestyrelsen tager bestemt gerne imod forslag og ideer og vil gerne inddrage andre i at føre dem ud i livet.


Karen Margrethe

Jan Ulrik med lodtrækningshatten, bagerst Leif Vilhelmsen
Den afgående revisor Jan Ulrik varetog fortsat hvervet som bestyrer af den høje lodtrækningshat.
I baggrunden bestyrelsesmedlem Leif Vilhelmsen.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com