Fernisering med Inger Bruhn 27-2-2024

Inger Bruhn med keramik
Inger Bruhn med nogle af hendes keramiske værker


I betragtning af at det kun var en uge siden generalforsamlingen, var der et pænt fremmøde til aftenens fernisering på keramikerens Inger Bruhns udstilling.

Gennem de  mange spørgsmål fik deltagerne et godt indblik i de keramiske brændingsprocesser, specielt “raku“, som Inger Bruhn benytter, en brænding der skaber helt specielle krakeleringer i glasuren. 

Hun er uddannet i 1985, så hun har udviklet sine teknikker gennem en lang årrække.Inger Bruhn er lige flyttet til nyt værksted i Horsens og har mange projekter i gang.

Lone Eriksen


Raku-keramik af Inger Bruhn
Raku-keramik af Inger BruhnKeramik af Inger Bruhn


Referat fra generalforsamlingen 2024

Formanden aflægger beretning
Karen Margrethe Madsen aflægger beretning. Lone Busch blander lodderne.


Som altid var der mødt mange medlemmer op til årets generalforsamling: Knap 60 deltog i den årlige status på foreningens aktiviteter - med den afsluttende lodtrækning som højdepunkt.

Alle opstillede modtog genvalg til posterne og under punktet “eventuelt“ var der en god dialog mellem bestyrelse og medlemmer.

Efter Karen Margrethe Madsens beretning som formand bød bestyrelsen traditionen tro på kagebord og amerikansk lotteri.

Medlemstallet er stort set uændret - men vi kan altid bruge nye! Så alle opfordres til at reklamere for kunstforeningen blandt familie og venner. Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller ved udfyldelse af trykt formular, som fås i Fredens Kirke.

Lone Eriksen, bestyrelsesmedlem

Kagebordet tages i øjesyn
Kagebordet tages i øjesyn


Et udsnit af den veloplagte forsamling
Et udsnit af den veloplagte forsamling

Inger Bruhn, keramiker og maler

Udstilling i sognehuset 27. februar til 5. april 2024.
Fernisering på åbningsdagen kl. 19-20, hvor Inger Bruhn vil være til stede og fortælle om sin kunst.

Inger Bruhn, keramiske figurer

CV

1981-1985: Århus Kunstakademi (lærer: Kim Holm)

Eget værksted siden 1985.

Arbejdsområde: Unikaarbejde i raku, bålbrændt keramik, bronze,
bemalede pinde, foto, maleri, beton og plexiglas

Inspiration

Inger BruhnBegrebet frihed knytter sig til at ligge i telt, ligesom det hører sammen med indianernes liv på prærien - netop oplevelsen af indianernes land og kultur har gjort indtryk. Totempælene, maskerne, naturen med de imponerende strande, det enorme drivtømmer, hvalerne, skovenes kæmpetræer og bjergene, som jeg oplevede det i Vancouver området. Lethed og frihed søger jeg på havet, at sejle har altid betydet meget, jeg elsker det frie liv på vandet, hvor jeg er tæt på naturen, at sejle kan føles at svæve, kan måske forklares, at min keramik svæver på en lille fod.


Inger Bruhn, maleri
Inger Bruhn, maleri


Inger Bruhn, krukkerGeneralforsamling 2024

Fredens Sogns Kunstforening afholder generalforsamling 

mandag den 19. februar 2023 kl. 19.00 i sognehuset Skibhusvej 162, Odense C

Generalforsamling 2024

Antallet af lodder, hvert enkelt medlem har, vil blive oplyst ved ankomsten til generalforsamlingen. Ved fravær kan kassereren give oplysning om antallet af lodder.

Medlemmerne deltager i lodtrækningen, hvis de er tilstede ved generalforsamlingen, eller hvis de inden generalforsamlingen har afleveret en skriftlig fuldmagt til kunstforeningens bestyrelse eller i kirkekontoret.

De indkøbte kunstværker til bortlodning kan frem til generalforsamlingen ses i sognehuset mandag til fredag kl 9-13:30.

En liste over værkerne findes her på hjemmesiden under Indkøbte værker.
Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com