Referat fra generalforsamlingen 2024

Formanden aflægger beretning
Karen Margrethe Madsen aflægger beretning. Lone Busch blander lodderne.


Som altid var der mødt mange medlemmer op til årets generalforsamling: Knap 60 deltog i den årlige status på foreningens aktiviteter - med den afsluttende lodtrækning som højdepunkt.

Alle opstillede modtog genvalg til posterne og under punktet “eventuelt“ var der en god dialog mellem bestyrelse og medlemmer.

Efter Karen Margrethe Madsens beretning som formand bød bestyrelsen traditionen tro på kagebord og amerikansk lotteri.

Medlemstallet er stort set uændret - men vi kan altid bruge nye! Så alle opfordres til at reklamere for kunstforeningen blandt familie og venner. Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller ved udfyldelse af trykt formular, som fås i Fredens Kirke.

Lone Eriksen, bestyrelsesmedlem

Kagebordet tages i øjesyn
Kagebordet tages i øjesyn


Et udsnit af den veloplagte forsamling
Et udsnit af den veloplagte forsamling

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com