Fernisering med Birgitte Lykke Madsen

Birgitte Lykke Madsen foran et af sine malerier

Tirsdag aften havde vi fernisering med Birgitte Lykke Madsens meget stemningsfulde malerier.

Der kom relativt mange, trods det at mange af vore medlemmer var til generalforsamling i kunstforeningen ugen før.

Som tidligere nævnt hedder udstillingen ”Vandrelyst”, og Birgitte Lykke Madsen fortalte, hvordan hun i coronatiden har gået ture rundt i landet med sin skitseblok og samlet inspiration til sine malerier, som hun så har malet i sit atelier derhjemme.

Hun arbejder udelukkende i olie uden brug af terpentin, og efterfølgende bliver billederne ferniseret, da det giver den smukkeste overflade. Hun fortalte endvidere om, hvordan hun oftest maler lærredet i en kontrastfarve til den farve, hun har planlagt at bruge, og derefter blot lader den underliggende farve skinne igennem. 

Udover sine landskabsbilleder maler hun ofte portrætter på bestilling, og hun fortalte om, hvordan hun griber opgaverne an.  Ja, vi fik faktisk et gedigent kunstforedrag ved ferniseringen.

Kunstforeningen købte to små malerier: "Kvinde med hvide ben" og "Dreng med bold".

Karen Margrethe


Birgitte Lykke Madsen: Kvinde med hvide ben


Birgitte Lykke Madsen: Dreng med bold og røde bukser

Birgitte Lykke Madsen, billedkunstner

Udstillingen "Vandrelyst" 8. marts - 7. april 2022. 

Fernisering på åbningsdagen kl. 19-20, hvor kunstneren vil åbne udstillingen og fortælle om sin kunst.


Birgitte Lykke Madsen, Tåsinge, hed dag, 2020
Birgitte Lykke Madsen, Tåsinge, hed dag, 2020


Birgitte Lykke Madsen fortæller: 
Jeg er uddannet fra Det fynske Kunstakademis malerlinje, 1981-86, siden suppleret med en multimediedesignuddannelse fra Odense Tekniske Skole.
 
Min udstilling har temaet VANDRELYST - 
Birgitte Lykke Madsen
da vandringen sætter sine mentale spor i mennesker og giver plads til reflektioner om livet. 

Serien af malerier startede jeg op i foråret 2020, da Danmark lukkede ned, og jeg snørede vandrestøvlerne og tog tegneblokken med ud i naturen. 

Malerierne afspejler derfor mit forhold til naturen fra Tisvilde til Fanø, fra Skagen til Tåsinge. 

Jeg har lavet et lille katalog der i ord og billeder beskriver projektet. 

Her er et link til kataloget: 

Birgitte Lykke Madsen, Svinø
Birgitte Lykke Madsen, Svinø IIwww.lykkemadsen.dk

Referat fra generalforsamlingen 2022

Mødedirigent Hans Toksvig og bestyrelsesmedlemmer Karen Margrethe og Kirsten
Mødedirigent Hans Toksvig og bestyrelsesmedlemmer Karen Margrethe Madsen og Kirsten Kræmer.
På væggen tre litografier af Maja Lisa Engelhardt, som var blandt de udloddede værker.


Hans Toksvig varetog ordstyrerhvervet på bedste vis. 

Der blev orienteret om de tre udstillinger, vi har haft, om vores øvrige indkøb af kunst og om de kommende udstillinger i foråret: 

Birgitte Lykke Madsen den 8. marts 2022

Arne og Magnus Møller (far og søn) den 19. april 2022

Ann-Vibeke Munter den 24. maj 2022

Maja Lisa Engelhardt har lovet at afholde et foredrag om kunst, når corona-restriktionerne er ovre, men pga. stor travlhed kan det først blive afviklet sidst på året.

Da Jørgen G. .Jørgensen er trådt ud af menighedsrådet, har vi fået Christian R. Larsen som ny kontaktperson. Kirsten Kræmer, Leif Vilhelmsen og Karen Margrethe Madsen var ikke på valg. Lone Busch og Bodil Gade Ravn blev genvalgt og ligeså Steen Frantzen som suppleant.Revisor Jan Ulrik ønskede ikke genvalg, men i stedet blev Peer Erlandsen valgt, og revisorsuppleant Gunhild Varming blev genvalgt.

 

Kunstforeningens medlemstal er på 62, hvilket er det samme som året før.

Under eventuelt var der en del debat om, hvordan vi kan få øget vores medlemstal. Nogen synes, at vi trænger til en mere spændende Facebook-profil, med lidt øget ”trafik” på siden. Et andet forslag gik på at afholde børneferniseringer f.eks med Menighedsbørnehaven.

Der blev gjort rede for tidligere tiltag, f.eks deltagelse i Open by Night, fællessang på havnen og andre steder, hvor vi har prøvet at gøre os synlige, men ikke med det store udbytte. Det er stadig mund til mund-metoden, der har vist sig mest effektiv, men bestyrelsen tager bestemt gerne imod forslag og ideer og vil gerne inddrage andre i at føre dem ud i livet.


Karen Margrethe

Jan Ulrik med lodtrækningshatten, bagerst Leif Vilhelmsen
Den afgående revisor Jan Ulrik varetog fortsat hvervet som bestyrer af den høje lodtrækningshat.
I baggrunden bestyrelsesmedlem Leif Vilhelmsen.
Generalforsamling mandag den 28. februar 2022

Generalforsamling 2022

Fredens Sogns Kunstforening afholder generalforsamling mandag den 28. februar kl. 19.00 i Sognehuset, Skibhusvej 162, Odense C.

Antallet af lodder, hvert enkelt medlem har, vil blive oplyst ved ankomsten til generalforsamlingen. Ved fravær kan kassereren give oplysning om antallet af lodder.

Medlemmerne deltager i lodtrækningen, hvis de er til stede ved generalforsamlingen, eller hvis de inden generalforsamlingen har afleveret en skriftlig fuldmagt til kunstforeningens bestyrelse eller i kirkekontoret.

De indkøbte kunstværker til bortlodning kan frem til generalforsamlingen ses i sognehuset mandag til fredag kl. 9-13:30.

En liste over de indkøbte værker kan også ses her.

Med venlig hilsen
Kunstforeningens bestyrelse
Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com