Referat fra generalforsamlingen den 1. juni 2021

Et kig ud over forsamlingen
Et kig ud over medlemsforsamlingen

Dirigenten og en del af bestyrelsen
Og fra den anden side af bordet: Dirigent Hans Toksvig og en del af bestyrelsen  


Hans Toksvig styrede som sædvanligt generalforsamlingen.

Der blev orienteret om de to udstillinger, vi har haft og om vores særlige udstilling med Maja Lisa Engelhardt i forbindelse med afsløringen af bronzerelieffet i anledning af kirkens 100 års jubilæum. Der blev nævnt at MLE udover en del bog-donationer til amerikansk lotteri har lovet at afholde et foredrag om kunst, når corona-restriktionerne er ovre.

Efterårets ferniseringer blev omtalt, så man kan skrive datoerne i kalenderen allerede nu:
Sys Hasforth den 31/8 2021
Helle Rask Crawford den 12/10 2021
Kamilla Herskind den 22/11 2021
Og i det nye år bliver det Ann-Vibeke Munter.

Bestyrelsen havde fremsat et forslag til vedtægtsændring, således at vedtægterne bliver bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold vedrørende bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Menighedsrådet udpeger et medlem, som vil være kontaktperson for kunstforeningens bestyrelse.

De sidste par år har menighedsrådsformand Jørgen G. Jørgensen været medlem af kunstforeningen og vores kontaktperson, og det har fungeret fint. Han vil gerne fortsætte.

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Kirsten K og Karen Margrethe modtog genvalg, Lone, Leif og Bodil fortsætter, mens Berit ikke ønskede genvalg. På vores opfordring stillede Steen Frantzen op som suppleant og blev valgt. Tak til Berit.

Revisor Jan Ulrik og revisorsuppleant Gunhild Varming blev genvalgt.

Kunstforeningens medlemstal er på 62, hvilket er næsten det samme som året før.
Kaffen og kagen blev portionsanrettet af hensyn til corona!

Karen Margrethe


Kageanretningen
Kageanretningen


Revisor Jan Ulrik med hatten, der indeholder lodderne
Revisor Jan Ulrik med hatten, der indeholder lodderne

Indbydelse til generalforsamling 1. juni 2021

Generalforsamling 2021

Fredens Sogns Kunstforening afholder generalforsamling tirsdag den 1. Juni 2021 kl. 19.00 i Sognehuset, Skibhusvej 162, Odense C.

Antallet af lodder, hvert enkelt medlem har, vil blive oplyst ved ankomsten til generalforsamlingen. Ved fravær kan kassereren give oplysning om antallet af lodder.

Medlemmerne deltager i lodtrækningen, hvis de er tilstede ved generalforsamlingen, eller hvis de inden generalforsamlingen har afleveret en skriftlig fuldmagt til kunstforeningens bestyrelse eller i kirkekontoret.

De indkøbte kunstværker til bortlodning ophænges den. 17. maj og kan frem til generalforsamlingen ses i sognehuset mandag til fredag kl. 9-13:30, torsdage i ulige uger tillige kl. 16-17.

En liste over de indkøbte værker kan også ses her.

Med venlig hilsen
Kunstforeningens bestyrelse

Ny dato for generalforsamling

Vores årlige generalforsamling med bortlodning af værker er rykket til tirsdag den 1. juni kl. 19.  Invitation følger, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Vores første udstilling bliver med billedkunstner Sys Hasforth med fernisering den 31. august kl. 19. Dernæst udstiller skulptør Helle Rask Crawford med bronzefigurer, fernisering den 12. oktober kl. 19, og sidst på året bliver det billedkunstner Kamilla Herskind med fernisering
den 22. november kl. 19

Vi i bestyrelsen glæder os rigtig meget til at komme i gang igen og glæder os til at se jer alle.

Generalforsamling udsat

Kunstforeningens generalforsamling bliver udsat pga. COVID-19, og vi ved endnu ikke, hvornår den kan gennemføres. Den skulle have været afholdt den 22. februar 2021, men da der måske først kommer nye retningslinjer fra regeringen den 7. februar, kan vi ikke nå at indkalde med det fornødne varsel på tre uger.

Bestyrelsen har tjek på værkerne til bortlodning, og de vil blive sat frem/ hængt op i sognehuset så snart vi må. Medlemmerne vil blive informeret, når det er muligt at besigtige værkerne inden generalforsamlingen.

Vi bliver også nødt til at udskyde ferniseringen med Ida Holm Mortensen, som vil være den første til at udstille efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fredens Sogns Kunstforening
Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com