Referat fra generalforsamlingen den 1. juni 2021

Et kig ud over forsamlingen
Et kig ud over medlemsforsamlingen

Dirigenten og en del af bestyrelsen
Og fra den anden side af bordet: Dirigent Hans Toksvig og en del af bestyrelsen  


Hans Toksvig styrede som sædvanligt generalforsamlingen.

Der blev orienteret om de to udstillinger, vi har haft og om vores særlige udstilling med Maja Lisa Engelhardt i forbindelse med afsløringen af bronzerelieffet i anledning af kirkens 100 års jubilæum. Der blev nævnt at MLE udover en del bog-donationer til amerikansk lotteri har lovet at afholde et foredrag om kunst, når corona-restriktionerne er ovre.

Efterårets ferniseringer blev omtalt, så man kan skrive datoerne i kalenderen allerede nu:
Sys Hasforth den 31/8 2021
Helle Rask Crawford den 12/10 2021
Kamilla Herskind den 22/11 2021
Og i det nye år bliver det Ann-Vibeke Munter.

Bestyrelsen havde fremsat et forslag til vedtægtsændring, således at vedtægterne bliver bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold vedrørende bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Menighedsrådet udpeger et medlem, som vil være kontaktperson for kunstforeningens bestyrelse.

De sidste par år har menighedsrådsformand Jørgen G. Jørgensen været medlem af kunstforeningen og vores kontaktperson, og det har fungeret fint. Han vil gerne fortsætte.

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Kirsten K og Karen Margrethe modtog genvalg, Lone, Leif og Bodil fortsætter, mens Berit ikke ønskede genvalg. På vores opfordring stillede Steen Frantzen op som suppleant og blev valgt. Tak til Berit.

Revisor Jan Ulrik og revisorsuppleant Gunhild Varming blev genvalgt.

Kunstforeningens medlemstal er på 62, hvilket er næsten det samme som året før.
Kaffen og kagen blev portionsanrettet af hensyn til corona!

Karen Margrethe


Kageanretningen
Kageanretningen


Revisor Jan Ulrik med hatten, der indeholder lodderne
Revisor Jan Ulrik med hatten, der indeholder lodderne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com