Generalforsamlingen 20. februar 2018


Hans Toksvig ledede den årlige generalforsamling i Fredens Sogns Kunstforening.

To medlemmer af bestyrelsen havde valgt at træde af: Ulla Norlyk og Malene Bruhn.

Desuden ønsker såvel Helge Bonde Eriksen som Jesper Hendze at stoppe deres arbejde med henholdsvis publicerings- og hjemmesidehvervet. Vi siger stor tak for indsatsen, men er glade for, at begge har givet udtryk for at fortsætte indtil afløsning findes. Det lykkedes ikke umiddelbart på generalforsamlingen.

Lone Busch har modtaget valg til bestyrelsen og fortsætter som kasserer. Som menighedsrådets kontaktperson er Karen Ulletved indtrådt i stedet for Maria Frandsen.

Der blev valgt 2 nye suppleanter: Karen Lindberg og Bodil Gade Ravn, som vi hilser velkomne.

Foreningens medlemstal er nu 58, hvilket er en lille stigning. Der blev udloddet 15 kunstværker, udover gevinster til amerikansk lotteri.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com