Generalforsamling 20. februar 2023

Fredens Sogns Kunstforening afholder generalforsamling 

mandag den 20. februar 2023 kl. 19.00 i sognehuset Skibhusvej 162, Odense C


Generalforsamling 2023
Antallet af lodder, hvert enkelt medlem har, vil blive oplyst ved ankomsten til generalforsamlingen. Ved fravær kan kassereren give oplysning om antallet af lodder.

Medlemmerne deltager i lodtrækningen, hvis de er tilstede ved generalforsamlingen, eller hvis de inden generalforsamlingen har afleveret en skriftlig fuldmagt til kunstforeningens bestyrelse eller i kirkekontoret.

De indkøbte kunstværker til bortlodning kan frem til generalforsamlingen ses i sognehuset mandag til fredag kl 9-13:30.

En liste over værkerne findes her på hjemmesiden under Indkøbte værker.

Fernisering med Jens Uffe Rasmussen

Jens Uffe Rasmussen foran tre litografier
Jens Uffe Rasmussen foran tre litografier


Den 29. november 2022 havde vi en meget velbesøgt fernisering med billedkunstner Jens Uffe Rasmussen. Han holdt et spændende oplæg om sin 50-årige kunstnerkarriere startende på Fyns Kunstakademi, først som studerende og siden som underviser. Derudover har han undervist og udstillet rundt på de fleste af landets højskoler og kunstforeninger. Desuden har han malet og udstillet i Frankrig (Paris og Lyon).

Udstillingen viser eksempler på de forskellige teknikker og motiver, og han nævnte desuden diverse udsmykningsopgaver, som han har haft, bl.a. på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg, skoler og virksomheder på Sydfyn og i Nyborg.

Der var stor spørgelyst og købelyst, så udover kunstforeningens køb af to akvareller og et litografi blev der solgt yderligere tre værker.

Karen Margrethe Madsen

Jens Uffe Rasmussen, akvarel
Jens Uffe Rasmussen, akvarel

Jens Uffe Rasmussen, billedkunstner

Udstilling 29. november - 23. januar. 

Fernisering på åbningsdagen kl. 19-20, hvor kunstneren vil være til stede og fortælle om sin kunst.


Jens Uffe Rasmussen
Jens Uffe Rasmussen


Om mine oliemalerier, akvareller og litografier:


Motiverne ”Roussillon” er fra den lille by i Provence hvor man før i tiden udvandt okkerfarver, altså tørfarve som blev gravet op af jorden og renset. Der blev produceret mange forskellige okker farver, lige fra lys okker til varme, rødbrune okkerfarver. Nu ligger okkerminerne forladt og jeg sidder hvert år der og maler okker med okker akvarelfarver.

Jens Uffe Rasmussen, Roussillon, maleri
Jens Uffe Rasmussen, Roussillon, maleri

Jeg har lige siden jeg begyndte at udføre glasudsmykninger, holdt meget af den næsten kubistiske malemåde, med rene farveflader som støder sammen.

Det er i mine billeder med sydfynske strande og havmotiver, meget horisontale former billederne er skabt af.

Modsat med mine skovbilleder, hvor jeg lægger vægt på de vertikale figurer. Skovbillederne, hvor man kan opleve skovens mange rum, gav mig inspiration til at se en gade i Paris, som en skov af sten i den litografiske billedserie: ”Rue de la Roquette”.

I alle mine 50 år som billedkunstner, har jeg udført litografier på mine stenpresse i mit atelier.

De vigtigste udtryksmidler for mig er de rene flader og de koloristiske relationer mellem farverne.

Jens Uffe Rasmussen

Jens Uffe Rasmussen, Rue de la Roquette, 2009, litografi
Jens Uffe Rasmussen, Rue de la Roquette, 2009, litografi

www.jensufferasmussen.dk

Lone Stein Pedersen, fernisering 11-10-2022

Skulpturel opstilling af Lone Steins keramik
Skulpturel opstilling af Lone Steins keramik

Tirsdag den 11. oktober 2022 havde vi en vellykket og velbesøgt fernisering af Lone Steins udstilling af keramisk kunsthåndværk og fine bronzeskulpturer.

Lone Stein fortalte levende om sit mangeårige arbejde med leret, bl.a. om fremstillingen på sparkeskiven i hendes eget værksted og i nyere tid også i drejeværkstedet i Odense Seniorhus, hvor hun er leder for et drejehold.

Lone Stein Pedersen med aftenens buket
Lone Stein med aftenens buket
Arbejdet med formgivningen af Lones bronzeskulpturer tager ofte udgangspunkt i hendes croquistegninger. Skulpturernes endelige udtryk kommer frem ved støbningen og afpudsningen, som Lone foretager på Galleri Galschiøt.

Ferniseringen var undervejs ledsaget af flere musikalske indslag, bl.a. af koret Fynsk Cantilena, under ledelse af organist Claus Wilson. Lones mand, Gert bidrog også til den gode stemning med sin concertina.

Der var god købelyst blandt publikum. Foreningen deltog også ved at købe en del keramiske værker og bronzeskulpturer.

Jeg kan anbefale at besøge sognehuset og se udstillingen, som varer til den 25. november.

Steen B. Frantzen


Lone Stein Pedersen og en lydhør forsamling
Lone Stein Pedersen og en lydhør forsamling

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com