Historie

Birgit Mygdal Bloch fortæller:

OM KUNSTFORENINGENS START


Da det nye sognehus ved Fredens Kirke stod færdigt i 1981, blev der i
menighedsrådet talt en del om, hvordan vi fik sognehuset udsmykket, og
menighedsrådet bestemte endeligt, at der skulle nedsættes et kunstudvalg til at løse
problemet.


Det var svært, for der fulgte ikke penge med, så det var om at bruge fantasien. Vi
spurgte os frem, og det viste sig, at der var nogle, der havde familie og venner, der
malede i fritiden, så vi glædede os i lang tid over det, vi kunne få.


Efter nogen tid mente udvalget imidlertid, det var tid at stifte en kunstforening, så vi
nemmere kunne få kunstnere ind. Fredens Sogns Kunstforening var om ikke den
første, så en af de første kunstforeninger, der blev oprettet i forbindelse med de nye
sognehuse, der blev opført i den periode. 


Vi fik mange henvendelser, men det var ret dyrt dengang at få kunstnere , der var
medlem af forskellige sammenslutninger, til at udstille, uden at v i skulle betale
meterpris. Det havde vi stadig ingen penge til, så vi fik kontakt til maleren Kristian
Olsen, der boede i Skibhuskvarteret. Han havde de forbindelser, vi manglede, og i de
følgende år var der mange dygtige kunstnere, der udstillede hos os.


Hilda Christensen fortæller:


20 ÅRS MEDLEMSSKAB I FREDENS SOGNS KUNSTFORENING


- Hvad har det givet mig??
Jeg har set rigtig meget kunst: Portrætter, blomster, dyr, engle, dæmoner, træer, huse og hjælpeånder, landskaber, hav og himmelflugt. Skulpturer i bronze, cement, sten, skrot o.m.m. Spændende.

Eftersom jeg var formand i en årrække, har jeg også mødt mange kunstnere – især fynske. Nogle kunstnere er konkrete og målrettede, andre mere følelsesbetonede, men alle, hver på deres måde, med sanserne udviklede.


At være så tæt på kunst og kunstnere har givet mig en stor interesse for kunst og en interesse for fortsat at se og opleve kunst, for det er jo, efter min mening, ikke noget man bliver færdig med, men en stadig udvikling.


Birthe Svenstrup fortæller:


TEMAUDSTILLINGER

I skrivende stund har jeg været formand for kunstforeningen i kort tid i forhold til mine forgængere, men jeg overtog til gengæld formandskabet for en kunstforening i fineste form. Medlemstallet er støt - nogle er gået ud (som oftest fordi der var blevet vundet så meget, at der ikke var plads til flere værker derhjemme!), mens nye er kommet til. Skiftende kunstnere - malere, grafikere, fotografer, keramikere, smykkekunstnere m.fl. - har skaffet kunstforeningen fine udstillinger og medlemmerne flotte gevinster ved generalforsamlingens lodtrækning.

Bestyrelsens medlemmer har arbejdet for at skaffe alle den glæde, det er at have muligheden for at se på god kunst. I den forbindelse vil jeg især fremhæve temaudstillingerne, som har været en spændende udstillingsform. Her har et fælles udstillingstema - det foreløbigt sidste tema har været en stor udstilling med titlen MELLEMRUM - betydet, at forskellige kunstnere er blevet indbudt til at udstille et eller to værker med udgangspunkt i det fælles tema. Det er der kommet mange spændende og meget varierede fortolkninger ud af og dermed nogle fine udstillinger til glæde for kunstforeningen og dens medlemmer, men også til glæde for kirken, hvis lokaler kunstforeningen låner - og til gengæld pryder med nye kunstværker adskillige gange om året.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Webmaster: fredenskunst (at) gmail.com